Het agentschap in cijfers
Aanmelden mijn burgerprofiel
Politici breken een lans voor slachtofferrechten

"Dit is geen kwestie van ideologie"

De studiedag die het agentschap in oktober 2023 organiseerde ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van Slachtofferonthaal stond volledig in het teken van – hoe kan het ook anders? – de positie van het slachtoffer binnen justitie. De diensten Slachtofferonthaal in alle Vlaamse justitiehuizen werkten ter voorbereiding hiervan rond één centrale vraag: Welk wetgevend werk is nodig om slachtoffers nog beter van dienst te kunnen zijn? Het resultaat werd de ‘10 geboden voor de wetgever’. Een document dat werd voorgesteld in aanwezigheid van verschillende partijvoorzitters en parlementsleden. 

Terug

De ‘10 geboden voor de wetgever’ zijn geen politiek werkstuk. Het houdt evenmin rekening met Vlaamse of federale bevoegdheden. Het wil alleen een manifest zijn dat hen in staat stelt om slachtoffers binnen justitie nog beter van dienst te zijn. Onderwerpen als ‘gratis bijstand van een advocaat’, ‘schadevergoedingen die door de overheid worden geïnd’ en ‘het recht op anonimiteit ten aanzien van daders’ worden erin besproken. De realisatie ervan vereist wel wetgevend werk waar het agentschap politici graag voor wil warm maken. Op basis van de reacties van de politici die op de studiedag een publiek van slachtoffers, justitieassistenten en magistraten toespraken, mogen we concluderen dat een nog betere behandeling van slachtoffers geen verre droom is maar een zeer haalbare kaart. Het agentschap werkt inmiddels aan concrete teksten die een juridische basis kunnen vormen voor wetsvoorstellen.

De politiek aan het woord.

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)

"Laten we niet vergeten dat er nog veel werk aan de winkel is om de belangen van slachtoffers nog beter te behartigen. Samen werken we aan een rechtssysteem waar slachtoffers echt worden gehoord en ondersteund."

Raoul Hedebouw (PVDA)

"We steunen het memorandum dan ook volledig en willen de initiatiefnemers en slachtoffers die getuigen bedanken voor hun moed om op te komen voor hun rechten."

Stefaan Van Hecke (Groen)

“We staan volledig achter het charter en ik wil benadrukken dat sommige zaken zeer eenvoudig te realiseren zijn. Laat ons die quick wins nu al realiseren."

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"De mensen van Slachtofferonthaal zetten dag in, dag uit de belangen van de slachtoffers wél voorop, met hun kenmerkende warme en begripvolle houding. Ook de politiek moet er nu eindelijk voor zorgen dat slachtoffers weer op de eerste plaats komen te staan."

Sammy Mahdi (CD&V)

“Dit vergt geen politiek debat, alles wat hierop staat, de tien geboden zoals ze hier staan, staan los van politieke ideologie en moeten aanvaard worden, op welk politiek niveau dan ook.”

Sophie De Wit (N-VA)

"Dit charter is een welkome herinnering voor politici over de lange weg die we nog af te leggen hebben. Het drukt ons met de neus op de feiten om over partijgrenzen heen verdere stappen te zetten." 

Terug