Het agentschap in cijfers
Aanmelden mijn burgerprofiel

Justitiehuizen

Justitiehuizen staan in voor het opvolgen en begeleiden van daders en verdachten die voorwaarden hebben gekregen; het opvolgen, informeren en ondersteunen van slachtoffers tijdens de gerechtelijke procedure. De justitiehuizen informeren en adviseren ook de familierechtbank bij (echt)scheidingsconflicten. De strafrechter kan ook advies vragen aan het justitiehuis over de meest passende straf of de haalbaarheid van een straf.

Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

Het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) beleefde in 2022 een recordjaar, met trends die doorzetten in 2023. Het aantal aansluitingen van enkelbanden steeg, maar ook het gemiddeld aantal dagen dat iemand onder elektronisch toezicht staat. Daardoor stijgt het dagcijfer van mensen die gelijktijdig een enkelband dragen.

Gendergerelateerd Geweld

De afdeling Gendergerelateerd Geweld zet zich in voor zowel slachtoffers als plegers van geweld, misbruik, grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing,… Ze zet zich in voor het zoeken naar oplossingen voor gezinsgeweld, maar ook voor geweld buiten het gezin, bij kinderen en volwassenen, en bij feiten van het heden of verleden. De ketenaanpak familiaal geweld is een samenwerking tussen politie, parket, hulpverlening, en bestuur. De voorlopig vier Family Justice Centers (FJC) brengen deze partners samen onder één dak. In 2023 komen er vijf bij om familiaal geweld beter te bestrijden in heel Vlaanderen. 

Handhaving

Handhaving zorgt voor een doordacht en samenhangend handhavingsbeleid zodat de regelgeving in Vlaanderen maximaal wordt nageleefd. De arrestendatabank bevat rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. 

Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden

De afdeling Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in twintig gevangenissen en één detentiehuis. Ze zorgen ervoor dat gedetineerden toegang hebben tot onder andere onderwijs, tewerkstelling, gezondheidszorg, welzijn, sport, en cultuur. 2022 stond in het teken van het voorbereiden en opzetten van dat aanbod in de gloednieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde. Ook hebben ze zeven projecten opgezet voor de verbetering van de netwerksamenwerking in tien gevangenissen, samen met Europa WSE en het Europees Sociaal Fonds, om gedetineerden te helpen re-integreren. 

Personeel

Wat meteen opvalt aan het personeelsbestand in het agentschap is de verdeling tussen mannen en vrouwen. Ook werkt het grootste deel van de medewerkers in de justitiehuizen. In 2022 stevenden we af op 1000 medewerkers, een mijlpaal die begin 2023 bereikt is. De versterking op het terrein kwam om de stijgende instroom van mandaten op te vangen.

Financiën

Het merendeel van het budget van het Agentschap Justitie en Handhaving ging in 2022 naar lonen. Een kleiner deel gaat naar het werkingsbudget en beleidsuitvoerende initiatieven (zoals wetenschappelijke onderzoeken).